DIY Games Edition

Football table I

Did you know there are several football-table World Championships, the longest football table game lasted over two days or the most expensive table ever sold went for 85.000€?

This workshop, designed for middle and upper primary graders, is about making a football table by reusing easy-to-find home materials while busting imagination and manual dexterity. But, foremost, it is about collaborating and having fun while playing with others with a consensus set of rules.

DIY Games Edition

Video

Language: English
Age-group: 8-10 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Unplugged
Affiliation: External
Author: Example

Likes: 0

Football table II: add a scoreboard

Did you know the first digital scoreboard was invented back in 1908? Before, people used scorecards. Or that the largest scoreboard in the USA is in the American Football field, “Everbank” in Florida?

This Digital Educative Capsule is an extension of the Football table I. It is also for children from 8 to 12 years old and focuses on collaboration. However, this time the creation process consists of programming a digital scoreboard with Scratch and Makey Makey to incorporate into the previously made DIY football table. Will the game be influenced by having a scoreboard?

DIY Games Edition

Video

Language: English
Age-group: 8-10 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Plugged
Affiliation: External
Author: Example

Likes: 0

Γεωμετρικά σχήματα

Θα διδαχτούμε:
Ποια είναι τα μακροθρεπτικά (πρωτεΐνες , λίπη , υδατάνθρακες) και ποια τα μικροθρεπτικά συστατικά(βιταμίνες, μέταλλα-ιχνοστοιχεία, νερό)
Την αναλογία τους στη διατροφή μας
Τη σημασία της αναλογίας στη διατροφή μας
Γεωμετρικά στερεά (αναγνώριση, ονομασία κλπ)
Να δουλεύουμε σε ομάδες

DIY Games Edition

Language: Greek
Age-group: 10-12 years old
IM focus: Logical-Mathematical
Recommended space: Indoors
Video: No
Unplugged
Affiliation: External
Author: Νέα Αλικαρνασσός

Likes: 0

Κουκλοθέατρο

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το κουκλοθέατρο. Θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ένα
κουκλοθέατρο, να εκφράζουμε τα συναισθήματά
μας μέσω του παιχνιδιού και να δουλεύουμε σε ομάδες

DIY Games Edition

Language: Greek
Age-group: 10-12 years old
IM focus: Verbal-linguistic
Recommended space: Indoors
Video: No
Unplugged
Affiliation: External
Author: Νέα Αλικαρνασσός

Likes: 0

Προπαίδεια - παιχνίδι με καπάκια

Θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ένα απλό εκπαιδευτικό παιχνίδι
για εκμάθηση της προπαίδειας. Ταυτόχρονα θα αναπτύξουμε δεξιότητες λεπτής κινητικότητας

DIY Games Edition

Language: Greek
Age-group: 6-8 years old
IM focus: Logical-Mathematical
Recommended space: Indoors
Video: No
Unplugged
Affiliation: External
Author: Νέα Αλικαρνασσός

Likes: 0

αλευροφατσούλες

Δημιουργώντας «αλευροφατσούλες» μπορούμε να
εκφράσουμε και να αποτυπώσουμε τα συναισθήματά
μας; Η αλευροφατσούλα μπορεί να σε βοηθήσει να
ηρεμήσεις και να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα απλα
σφιγγοντάς την στην παλάμη σου;

DIY Games Edition

Language: Greek
Age-group: 10-12 years old
IM focus: Intrapersonal
Recommended space: Indoors
Video: No
Unplugged
Affiliation: External
Author: Νέα Αλικαρνασσός

Likes: 0

Futbolí I

Sabies que…
Hi ha diversos campionats del món de futbol-taula, el joc de futbol-taula més llarg va durar més de dos dies o la taula més cara que s'ha venut mai. Sabíeu que aquesta va costar 85.000 €?
Aquest taller, pensat per a alumnes de cicle mitjà i superior de primària, consisteix a fer un futbolí reutilitzant materials de la llar fàcils de trobar alhora que s'estimula la imaginació i la destresa manual. Però, sobretot, es tracta de col·laborar i divertir-se mentre es juga amb els altres amb un conjunt de normes consensuades.

DIY Games Edition

Video

Language: Catalan
Age-group: 8-10 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Unplugged
Affiliation: Consortium
Author: Consorci: Escola El Pla

Likes: 0

Futbolín I

¿Sabías que?
Hay varios Campeonatos del Mundo de futbolín, que el futbolín más largo duró más de dos días o que el futbolín más caro jamás vendido se vendió por 85.000€?
Este taller, diseñado para los grados medio y superior de primaria, trata sobre la fabricación de un futbolín reutilizando materiales caseros fáciles de encontrar, mientras se desata la imaginación y la destreza manual. Pero, sobre todo, se trata de colaborar y divertirse mientras se juega con otros con un conjunto de reglas consensuado.

DIY Games Edition

Video

Language: Spanish
Age-group: 8-10 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Unplugged
Affiliation: Consortium
Author: Consorci: Escola El Pla

Likes: 0

Futbolí II: afegeix un marcador

Sabies que…
El primer marcador digital es va inventar l'any 1908? Abans, la gent feia servir quadres de comandament. I sabíeu que el marcador més gran dels EUA es troba al camp de futbol americà, "Everbank" a Florida?
Aquesta Càpsula Educativa Digital és una extensió del Futbolí I. També és per a nens de 8 a 12 anys i se centra en la col·laboració. No obstant això, aquesta vegada el procés de creació consisteix a programar un marcador digital amb Scratch i Makey Makey per incorporar-lo al futbolí de bricolatge prèviament fet. El joc es veurà influenciat per tenir un marcador?

DIY Games Edition

Video

Language: Catalan
Age-group: 10-12 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Plugged
Affiliation: Consortium
Author: Consorci: Escola El Pla

Likes: 0

Futbolín II: añade un marcador

¿Sabías que?
El primer marcador digital se inventó en 1908? Antes, la gente usaba tarjetas de puntuación. ¿O que el marcador más grande de USA está en el campo de fútbol americano, “Everbank” en Florida?
Esta Cápsula Educativa Digital es una extensión del Football table I. También es para niños de 8 a 12 años y se enfoca en la colaboración. Sin embargo, en esta ocasión el proceso de creación consiste en programar un marcador digital con Scratch y Makey Makey para incorporar al futbolín DIY previamente realizado. ¿El juego se verá influenciado por tener un marcador?

DIY Games Edition

Video

Language: Spanish
Age-group: 10-12 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: Yes
Plugged
Affiliation: Consortium
Author: Consorci: Escola El Pla

Likes: 0

Tiragomes

SABIES QUE...
A ESPANYA LA PARAULA “CHINA” SIGNIFICA “PEDRA PETITA I RODONA”? PER AIXÒ ES DIU “TIRACHINAS”.
EN AQUESTA CÀPSULA DURÀS A TERME LA CREACIÓ D’UN “TIRACHINAS” AMB MATERIAL RECICLAT.
ENDAVANT!

DIY Games Edition

Language: Catalan
Age-group: 6-8 years old
IM focus: Interpersonal
Recommended space: Indoors
Video: No
Plugged
Affiliation: Consortium
Author: Consorci: Escola El Pla

Likes: 0

Filters